Trädgårdsarbete

Gräsytor

Gräsytor klipps moss bekämpas, vertikalskärs, hålpipluftas. Jag utför toppdress gödning m.m