Renovering av hus

Vänta inte för länge

Enklare små fix i tidigt stadie kan göra skillnad.

Ta bort grenar och träd som står för nära husfasaden

Detta är viktigt i både försäkringssynpunkt och husets välbefinnande.